Palsta-alueen säännöt

Palstan käyttö ja hoito

Palstaa on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Viljely tulee aloittaa juhannukseen mennessä. Ogelin Plantaasit ry:n hallitus valvoo ohjeiden noudattamista.

Kasvit on sijoitettava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Marjapensaiden istutusetäisyys palstan rajasta on 1,2 metriä. Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Rikkaruohot on kitkettävä.

Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu-­ tai torjunta­aineita. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

Viljelijälle kuuluu oman palstan ruohikko-osan, reunojen ja palstaan rajautuvien ojanreunojen sekä polkujen niittäminen. Helsingin kaupunki huolehtii alueella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta sekä suurempien ojien ruoppaamisesta koneellisesti.

Jos palsta on hoitamaton, Ogelin Plantaasit ry voi antaa viljelijälle huomautuksen. Viljelijä voidaan irtisanoa jos hoitamatonta palstaa ei huomautuksesta huolimatta hoideta. Viljelijän tulee ilmoittaa yhdistykselle jos viljely päättyy.

Myös vuokranantaja eli Helsingin kaupungin rakennusvirasto voi tarkastaa vuokra-­alueita ja ilmoittaa havaituista laiminlyönneistä ja puutteista sekä asettaa ajan, jossa ne on korjattava.

 

Viljeltävät kasvit

Palstalla saa kasvattaa muiden hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuisiksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita.

Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista.

 

Rakennelmat palstalla

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille.

Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm.

Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia, esimerkiksi kasvihuoneita, lavoja, pergoloita, laatoitusta, ei palstalle saa rakentaa.

 

Kompostointi

Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte, esimerkiksi muovi- ja lasipakkaukset, on vietävä alueelta pois.